نوامبر 27, 2022

کنر: یک پوسته دشمن در سرکانو مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر یک پوسته دشمن در ولسوالی سرکانو ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 5 عصر امروز بر پوسته خنجر وساعت 6 بر غند اردوی اجیر صورت گرفت که در اثرآن، 2 عسکرکشته ویک تن دگیر زخمی گردید.

Related posts