نوامبر 30, 2022

کنر: یک پوسته دشمن در مانوگی مورد حمله قرار گرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بریک پوسته دشمن در منطقه کندیگل ولسوالی مانوگی ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 9 صبح امروز صورت گرفت که دراثران، ساختمان پوسته خساره مند گردید اما رقم تلفات جانی دشمن به دست نه امده است.

Related posts