دسامبر 08, 2022

کنر: یک پوسته دشمن در ناری مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک پوسته دشمن درمنطقه انچگل ولسوالی ناری ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 6 صبح امروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید.

Related posts