نوامبر 26, 2022

کنر: یک پوسته دشمن در ناری مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بریک پوسته دشمن در ولسوالی ناری ولایت کنر حمله کردند.
حمله ساعت 5 وسی دقیقه صبح امروز درمنطقه شامگل صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید.

Related posts