دسامبر 01, 2022

کنر: یک پوسته دشمن در نزدیک اسعدآباد مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر یک پوسته دشمن درمنطقه شگی نزدیک مرکز ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 4 عصر دیروز صورت گرفت که دراثران، یک عسکر زخم بردشت ویک تانگ کاملا حریق گردید.

Related posts