نوامبر 30, 2022

کنر: یک پوسته دشمن در چوکی مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بریک پوسته دشمن در مربوطات ولسوالی چوکی ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 5 صبح امروز درمنطقه سمسو صورت گرفت وبه دشمن تلفات سنگین وارد گردید.

Related posts