دسامبر 06, 2022

کنر: یک گزمه دشمن در سرکانو مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بریک گزمه دشمن در ولسوالی سرکانو  ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 6 عصر امروز درمنطقه قلعه سر صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید.

Related posts