دسامبر 10, 2022

کنر: 2 پوسته دشمن در شیگل مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بر دو پوسته دشمن در منطقه توری بوری ولسوالی شیگل ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 4 عصر دیروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما تفصیلات آن به دست نه امده است.

Related posts