نوامبر 30, 2022

کنر: 20 پوسته دشمن در مانوگی مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بر 20 پوسته دشمن در ولسوالی مانوگی ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 9 صبح دیروز بر پوسته های دشمن که از مرکز ولسوالی تا منطقه مناگی موقعیت دارد، آغاز گردید وتا 6 عصر ادامه یافت که دراثران، به شمن تلفات وارد گردید اما رقم ان به دست نه امده است.

Related posts