دسامبر 10, 2022

کنر: 3 عسکر در نزدیک اسعد آباد کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک گزمه وسائط اردوی اجیر در منطقه ساگی مربوطات مرکز ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت یک بعد ازظهرا مروز صورت گرفت که دراثرآن 3 عسکرکشته و یک تانگ تخریب گردید.

Related posts