نوامبر 26, 2022

کنر: 4 پوسته دشمن در اسمار مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بر 4 پوسته دشمن در ولسوالی اسمار ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 5 عص دیروز درمناطق شال،شابل، سنگر وشال دیپی صورت گرفت، نبرد مدت زیادی ادامه یافت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید.

Related posts