دسامبر 08, 2022

کنر: 4 پوسته دشمن در سرکانو مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر 4 پوسته دشمن در ولسوالی سرکانو ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 9 صبح امروز درمنطقه ناوه صورت گرفت وتا 4 عصر ادامه یافت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید.

Related posts