نوامبر 26, 2022

گذارش تازه:در فتح ولسوالی یمگان بدخشان،18 عسکرکشته و10 تن اسیر ومقادیرزیادی مهمات غنیمت گرفته شد

گذارش های تازه از بدخشان حاکی است که مجاهدین امارت اسلامی درنبرد  بر ولسوالی یمگان آن ولایت ، 18 عسکردشمن را به قتل رسانده اند.

این نبرد صبح امروز بر ولسوالی یاد شده وتمامی پوسته های دفاعی آن آغاز گردید وتا 10 چاشت ادامه یافت که  درنتیجه آن، مرکز ولسوالی متذکره وتمامی پوسته های امنیتی  فتح گردید و18 عسکر ، پولیس واربکی دران کشته وشمار زیاد دیگر زخمی شدند ومتباقی تمامی عساکردشمن درآن ولسوالی ، به دره وشنگان  فرار کردند که تحت تعقیب مجاهدین  قرار دارند.

خبرمیگوید که دراین نبرد، 2 تانگ، یک میل دهشکه، 20 سلاح خفیفه ومقادیر زیاد مهمات را غنیمت گرفتند.

همچنن 10 تن پولیس به منطقه پختته ده آن ولسوالی پناه بردند که آنان نیز تحت تعقیب مجاهدین قرار دارند. وبرعلاوه 10 میل سلاح سبک وسنگین نیز غنیمت گرفته شده است.

Related posts