نوامبر 30, 2022

یک تانکر تیل در بگرام شکار ماین گردید

به اساس خبر، یک تانکر تیل عساکر اشغالگر در نزدیک پایگاه دشمن درولسوالی بگرام ولایت پروان شکار ماین چسپکی گردید.

انفجار ساعت 10 بجه دیشب درنزدیک دروازه سوم پایگاه صورت گرفت که دراثران، تانکر کاملا حریق گردید.

Related posts