نوامبر 26, 2022

یک تانکر تیل در نزدیک مرکز پروان طعمه حریق گردید

به اساس خبر، یک تانکر تیل کاروان اکمالاتی دشمن درمنطقه جنگل باغ نزدیک چاریکار مرکز ولایت پروان شکار ماین چسپکی گردید.

انفجار ساعت یک وسی دقیقه بعد ازظهر امروز  صورت گرفت که دراثران، تانکر تخریب گردید وکاملا تانکر طعمه حریق گردید.

2015-06-03

Related posts