دسامبر 06, 2022

یک تانگ در سیداباد نابود گردید و2 عسکر کشته شدند

به اساس خبر، یک گزمه اردوی اجیر در منطقه منگلی ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردگ بعد از یک انفجار مورد حمله قرارگرفت

حمله ساعت 10 وسی دقیقه چاشت امروز صورت گرفت که دراثران، تانگ نابود گردید اما رقم تلفات جانی دشمن به دست نه امده است.

ودر حمله رویاروی، 2 عسکرکشته و2 تن دیگر شدیدا زخمی شدند.

Related posts