دسامبر 10, 2022

یک رینجر در سیداباد تخریب و2 عسکر دران کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک گزمه دشمن در نزدیک پوسته های هاشم خیل شیخ آباد ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ حمله کردند.

حمله ساعت 7 صبح امروز صورت گرفت که دراثران،2 عسکر کشته ویک تن دیگر زخم برداشت ویک عراده رینجر آنان نیز تخریب گردید.

Related posts