نوامبر 26, 2022

یک عسکر در تگاب با ضرب گلوله درازکوف کشته شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی یک عسکر مزدور را در ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا هدف سلاح نوع درازکوف قرار دادند.

عسکر یاد شده ساعت 12 ظهر امروز درمنطقه قورغل هدف قرار داده شد وجابجا کشته شد.

Related posts