نوامبر 30, 2022

یک عسکر در سیدآباد طی یک انفجار کشته شد

به اساس خبر، یک گزم پیاده اردوی اجیر درمنطقه ایدرخیل ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردگ شکار مین گردید.

انفجار ساعت 4 عسکر امروز صورت گرفت که دراثران، یک عسکر کشته شد.

Related posts