نوامبر 26, 2022

یک عسکر در سیداباد کشته شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بر عساکر اردوی اجیر در منطقه سره قلعه ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ حمله کردند.

حمله ساعت 7 صبح امروز صورت گرفت که دراثران، یک عسکرکشته ویک تن دیگر زخم برداشت ویک تن ازمجاهدین نیز زخمی شده است.

Related posts