دسامبر 01, 2022

یک قرارگاه عساکر اشغالگر در شهر کابل مورد حمله موشکی قرار گرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بریک قرارگاه دشمن در منطقه چهاراهی قمبر شهر کابل حمله موشکی نمودند.

حمله ساعت 6 وسی دقیقه صبح امروز صورت گرفت ودقیقا به هدف اصابت نمود که دراثران، به دشمن تلفات سنگین وارد گردید.

Related posts