نوامبر 30, 2022

یک قومندان با ده تن اربکی مسلح در بهاک بدخشان با مجاهدین پیوستند

به اساس خبر، آغا محمد یک قومندان مشهور منطقه اریانا ولسوالی بهارک ولایت بدخشان با ده تن اربکی های مسلح اش بعد از درک حقایق با مجاهدین امارت اسلامی پیوستند.

قومندان آغامحمد که از پالیسی های نرم وموقف شجاعانه امارت اسلامی متأثر گردیده صفوف دشمن را ترک کرده با مجاهدین پیوست.

این قومندان نیرومند که قبلا نیز در چوکات تشکیلات اربکی ها فعالیت داشت، بر اعمال گذشته اش ندامت کرده ومتعهد گردید که از این ببعد برای رضای الله متعال از دین ووطن حمایت کرده ودوشادوش برادران مجاهد اش قرار میگرد وبرعلیه کفار ومتجاوزین مقاومت خواهد کرد.

مجاهدین نیز از پیوستن این قومندان وافراد مسلح اش به گرمی استقبال نمودند وبرای شان وعده هرنوع همکاری دادند.

قابل ذکر است که در دیروز در ولایت بدخشان 120 تن اربکی نیز به مجاهدین تسلیم شدند ومجاهدین با آنان نیز برخورد نیک وبرادرانه نموده اند.

همچنان  قومندان حسن اربکی که یک قومندان نیرومند ومهم بود با 100 تن از افراد اش درمنطقه شارکه ولسوالی کوهستان ولایت سرپل نیز با مجاهدین پیوست.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی

۱۴۳۶/۱۰/۱۱هـ ق

۱۳۹۴/۵/۵هـ ش ــ 2015/7/27م

Related posts