دسامبر 01, 2022

یک قومندان بهمراه محافظش در شهر قندهار کشته شد

از ولایت قندهار خبر رسیده است که دیشب حوالی ساعت 11 بجه ، در حوزۀ 4 امنیتی شهر قندهار نزدیک خوجک بابا ، یک قومندان پوستۀ دشمن – محب الله مشهور به شاه مار – بهمراه یک محافظ خود ، در اثر حملۀ چریکی مجاهدین امارت اسلامی جابجا کشته شده است .

2015/6/20

Related posts