نوامبر 26, 2022

یک قومندان بهمراه یک محافظش در خاص ارزگان مجروح گردید

از ولایت ارزگان اطلاع رسیده است که دیشب یک پوستۀ دشمن اجیر در منطقۀ شالی ناوۀ ولسوالی خاص ارزگان مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است .

در این عملیات قومندان پوسته – تکر – بهمراه یک محافظش بشدت زخمی گردید .

در یان درگیری یک تن از مجاهدین نیز جراحت سطحی برداشته است .

2015/6/1

Related posts