نوامبر 30, 2022

یک منطقه وسیعی در بگرام از لوث اربکی ها تصفیه گردید

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم درمنطقه نزدری ولسوالی بگرام ولایت پروان بالای اربکی ها حمله کردند.

حمله ظهر امروز صور گرفت وتا عصر ادامه یافت که دراثران، تمامی اربکی ها از لوث دشمن پاکسازی گردید.

Related posts