نوامبر 26, 2022

یک پدر و پسر در حملۀ راکتی دشمن در خاص ارزگان بشهادت رسیدند

از ولایت ارزگان اطلاع رسیده است که حوالی چهار روز قبل ، در جریان درگیری ، دشمن اجیر طبق عادت پلید و زشت همیشگی خود ، در منطقۀ سلطان محمد ناوۀ ولسوالی خاص ارزگان، خانه های مردم بی دفاع ملکی را هدف راکت قرار داده است که در اثر اصابت یک فیر راکت ، به خانۀ عبدالعلی ، ایشان و فرزند شان جابجا بشهادت رسیدند . انالله واناالیه راجعون

2015-07-13

Related posts