دسامبر 01, 2022

یک پوسته درنزدیک مرکز قندز فتح ،2 تانگ و3 عراده رینجر تخریب گردید

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم درمربوطات مرکز ولایت قندز، یک پوسته دشمن را فتح نمودند.

شمار زیاد عساکر دشمن غرض باز کردن شاهراه مرکز قندزـ امام صاحب وارچی، که توسط مجاهدین مسدود گردیده است از منطقه بالاحصار تا پل الچینو حمله کردند که درنتیجه ان، عساکردشمن با مقاومت شدید مجاهدین مواجه شدند و8 تن پولیس وعسکر واربکی کشته وزخمی شدند ومتباقی پای به فرار نهادند ومتصل با فرار عساکردشمن مجاهدین بر پوسته تلاشی حمله کردند وعساکر پوسته تلاشی نیز پای به فرار نهادند که درمنتیجه ان، پوسته توسط مجاهدین تسخیر گردید.

ودرجریان حمله 2 تانگ زرهدار و3 عراده رینجر دشمن مورد اصابت قرارگرفت وکاملا تخریب گردید ویک تانگ دیگر دشمن نیز به آتش کشیده شد.

همچنان مجاهدین 30 عدد مرمی راکت، 35 بکسه مرمی تفنگ امریکایی، ومقادیر زیاد مهمات دیگر را نیز غنیمت گرفتند.

Related posts