نوامبر 30, 2022

یک پوسته دشمن درسیدآباد مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، بریک پوسته دشمن در منطقه دره دوآب تنگی ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ حمله کردند.

حمله ساعت 10 بجه دیشب صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما رقم آن به دست نه امده است.

Related posts