نوامبر 30, 2022

یک پوسته دشمن درغازی مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بریک پوسته دشمن درنزدیک بازار نیشه گام ولسوالی غازی اباد حمله کردند.

حمله ساعت 6 صبح امروز صورت گرفت،نبرد مدت زیادی ادامه یافت که دراثران، یک عسکرزخم برداشت وساختمان پوسته خساره مند گردید.

Related posts