دسامبر 08, 2022

یک پوسته دشمن در سیدآباد مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک پوسته دشمن درمنطقه همزه خیل ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ حمله کردند.

حمله ساعت 12 ظهرا مروز صورت گرفت وبه دشمن تلفات وراد گردید.

Related posts