نوامبر 26, 2022

یک پوسته دشمن در غازی آباد مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک پوسته دشمن در ولسوالی غازی اباد  حمله کردند.

حمله ساعت 4 عصر امروز درمنطقه شش صورت گرفت ،نبرد تا ناوقت ادامه یافت که دراثران، 2 عسکر زخمی شدند.

Related posts