دسامبر 01, 2022

یک پولیس اجیر در شهر قندهار بشدت زخمی شد

از ولایت قندهار خبر رسیده است که شام روز گذشته در حوزۀ چهارم شهر قندهار، یک پولیس اجیر که در حال تلاشی در گنج بود، مورد حملۀ مجاهدین چریک قرار گرفت و بشدت زخمی گردید. 2015/6/1

Related posts