نوامبر 30, 2022

یک پولیس در شهر هرات هلاک و یک تن دیگر زخمی شد

از ولایت هرات خبر رسیده است که روز گذشته حوالی ساعت 12 ظهر، در طی حملۀ چریکی مجاهدین امارت اسلامی در منطقۀ مولوی شهر هرات ، یک تن پولیس اجیر جابجا بهلاکت رسیده و یک تن دیگر بشدت زخمی شد .

2015/6/24

Related posts