نوامبر 30, 2022

یک کاروان دشمن در سیداباد مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بریک کاروان دشمن در ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ حمله کردند.

حمله ساعت 11 وسی دقیقه چاشت امروز درمنطقه پتنگ صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات سنگین وارد گردید.

Related posts