دسامبر 10, 2022

یک کاروان دشمن در غازی آباد مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک کاروان اکمالاتی دشمن درنزدیک پوسته زیارت ولسوالی غازی اباد حمله کردند.

حمله ناوقت دیشب صورت گرفت وبه دشمن تلفات سنگین وارد گردید.

Related posts