نوامبر 30, 2022

یک گزمه دشمن در ولسوالی نرخ مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بریک گزمه دشمن در ولسوالی نرخ ولایت میدان وردگ حمله کردند.

حمله ساعت 7 صبح امروز درمنطقه خواجه بازار صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید.

Related posts