دسامبر 10, 2022

2 سنگر دشمن در خاص ارزگان فتح گردید

گذارش های رسیده از ولایت ارزگان حاکی است که در منطقۀ ناوۀ سلطان محمد لسوالی خاص ارزگان ، بر پوستۀ خانۀ قومندان عبدالصمد اربکی حملات مجاهدین ادامه دارد .

در این عملیات یک رینجر دشمن اجیر که مملو از مهمات بود و یک پایه دهشکه نیز بر آن نصب بود، کاملا تخریب گردید و سرنشینان آن نیز کشته و زخمی شدند .

از طرف دیگر 2 سنگر تونل کوه شش پر نیز توسط مجاهدین فتح گردیده و مقداری مهمات بغنیمت مجاهدین در آمده است .
2015/6/29

 

Related posts