دسامبر 08, 2022

2 موتر زرهی دشمن اجیر در خاص ارزگان منهدم گردید

از ولایت ارزگان اطلاع رسیده است که عصر روز گذشته در مناطق سنگر و کتلک ولسوالی خاص ارزگان درگیری شدیدی با دشمن اجیر صورت گرفت که در طی آن 2 موتر زرهی دشمن اجیر هدف راکت های مجاهدین قرار گرفت و کاملا منهدم گردید و به سرنشینان آن نیز تلفات جانی وارد شد .

2015/6/30

Related posts