نوامبر 30, 2022

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک گزمه دشمن در نزدیک گردیز مرکزولایت پکتیا حمله کردند.

حمله ساعت 4 عصر امروز صورت گرفت و2 عسکر دران زخمی شدند.

Related posts