نوامبر 27, 2022

تبصره ها
 • سلسله بمباردمان ها بر ساختمان های عام المنفعه

  در این اواخر رژیم فاسد کابل در میدان نبرد شکست های پیهم خورده، مناطق وسیع، مراکز ولسوالی ها، قرارگاه های ...

  در این اواخر رژیم فاسد کابل در میدان نبرد شکست های پیهم خورده، مناطق وسیع، مراکز ولسوالی ها، قرارگاه های نظامی و شهرها را از دست داده است. علاوه بر این در اکثریت مراکز ولایات به شکل محاصره قرار دارند. ...

  Read more
 • تحولات اخیر و شرارت شماری از رسانه ها

  در ماه های اخیر تحولات مهم در وضعیت سیاسی و نظامی افغانستان به میان آمد. تقریبا دو صد ولسوالی افغانستان ب ...

  در ماه های اخیر تحولات مهم در وضعیت سیاسی و نظامی افغانستان به میان آمد. تقریبا دو صد ولسوالی افغانستان به تصرف مجاهدین درامد. سلطۀ امارت اسلامی بر شاهراه ها، نقاط استراتژیک و بنادر مهم مستحکم شد و با ...

  Read more
 • مسئله افغانستان و حیثیت محوری امارت اسلامی

  تبصره هفته: مسئله افغانستان در یک مرحله حساس قرار دارد. اگر از یکسو بعد خارجی مسئله تا حد زیادی حل شده اس ...

  تبصره هفته: مسئله افغانستان در یک مرحله حساس قرار دارد. اگر از یکسو بعد خارجی مسئله تا حد زیادی حل شده است و براساس توافق دوحه اکثریت قوای خارجی از کشور برون رفته و یا در حال ترک کشور هستند. از سوی دی ...

  Read more
 • امارت اسلامی به گفتگو و تفاهم متعهد است

  تبصره هفته: اگر از یکسو روند پیوستن عساکر مخالف به امارت اسلامی در کشور شدت گرفته است و بیشتر از 150 ولسو ...

  تبصره هفته: اگر از یکسو روند پیوستن عساکر مخالف به امارت اسلامی در کشور شدت گرفته است و بیشتر از 150 ولسوالی به تصرف امارت اسلامی در آمده است. همینطور شمار زیادی مراکز نظامی دشمن با سلاح های ثقیله، وس ...

  Read more
 • تصور جنگ داخلی در افغانستان بی مورد است

  تبصره هفته: چند ماه پیش تقریباً اکثریت رسانه های خارجی و مبصرین می گفتند که پس از خروج اشغالگران خارجی جن ...

  تبصره هفته: چند ماه پیش تقریباً اکثریت رسانه های خارجی و مبصرین می گفتند که پس از خروج اشغالگران خارجی جنگ در افغانستان  برای سالیان سال ادامه خواهد یافت و بالاخره تبدیل به یک جنگ خانگی  و میدان رقابت ...

  Read more
 • تحولات اخیر به خیر ملت است

  تبصره هفته: در چند هفتۀ گذشته مجاهدین امارت اسلامی کنترل ده ها ولسوالی در کشور را بطور کامل بدست گرفتند. ...

  تبصره هفته: در چند هفتۀ گذشته مجاهدین امارت اسلامی کنترل ده ها ولسوالی در کشور را بطور کامل بدست گرفتند. این روند فتوحات و تحولات که هنوز هم ادامه دارد از یکسو با استقبال وسیع ملت افغان مواجه شده و بص ...

  Read more
 • دیگر هیچکس خود برای برای اداره فاسد قربان نمی کند

  تبصره هفته: در این اواخر دیده می شود که کارکنان وابسطه به اداره کابل و بطور خاص عساکر اردو و پولیس گروه گ ...

  تبصره هفته: در این اواخر دیده می شود که کارکنان وابسطه به اداره کابل و بطور خاص عساکر اردو و پولیس گروه گروه با امارت اسلامی یکجا می شوند، کندک ها و قرارگاهای خود را با تمام وسایل و وسایط جنگی به مجاه ...

  Read more
 • پیوستن عساکر نشانه باورمندی به امارت اسلامی است

  تبصره هفته: در این چند روز می بینیم که در گوشه و کنار کشور عساکریکه قبلا در صفوف اشغالگران اجرای وظیفه می ...

  تبصره هفته: در این چند روز می بینیم که در گوشه و کنار کشور عساکریکه قبلا در صفوف اشغالگران اجرای وظیفه می کردند، گروه گروه به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم می شوند. در بعضی موارد شمار افراد تسلیم شده به ...

  Read more
 • خاتمه اشغال و ثمرۀ جهاد

  تبصره هفته: بالاخره پس از بیست سال مبارزه سنگین، پُرافتخار و تاریخ ساز، ملت مؤمن و مجاهد ما شاهد خاتمۀ اش ...

  تبصره هفته: بالاخره پس از بیست سال مبارزه سنگین، پُرافتخار و تاریخ ساز، ملت مؤمن و مجاهد ما شاهد خاتمۀ اشغال است. تخلیۀ پایگاه نظامی بگرام و دیگر مراکز آمریکایی و روند جاری انخلاء عساکر خارجی رویداد ت ...

  Read more
 • امارت اسلامی و حقوق اقلیت های مذهبی

  تبصره هفته: دیروز اشرف غنی رئیس اداره کابل اعلام کرد که به منظور رعایت حقوق اقلیت های مذهبی در افغانستان، ...

  تبصره هفته: دیروز اشرف غنی رئیس اداره کابل اعلام کرد که به منظور رعایت حقوق اقلیت های مذهبی در افغانستان، یکروز را در تقویم ملی بنام هندوها و سیک ها نامگذاری خواهد کرد. همچنین بخش تحقیقات اقلیت های مذ ...

  Read more
 • چه کسی بر دوام جنگ اصرار دارد؟

  تبصره هفته: جهت های درگیر در قضیۀ افغانستان که یک جهت آن امارت اسلامی افغانستان و جهت دیگر آن اشغالگران خ ...

  تبصره هفته: جهت های درگیر در قضیۀ افغانستان که یک جهت آن امارت اسلامی افغانستان و جهت دیگر آن اشغالگران خراجی و مزدوران آنها هستند، یکدیگر را به دوام جنگ و جاری نگه داشتن نزاع متهم می کنند. اما بیائید ...

  Read more
 • داعشِ جعلی، حربۀ استخباراتی ارگ

  تبصره هفته: روز گذشته حمله موتربمب و متعاقب آن چند انفجار مسلسل در مقابل یک لیسه در غرب کابل صورت گرفت، د ...

  تبصره هفته: روز گذشته حمله موتربمب و متعاقب آن چند انفجار مسلسل در مقابل یک لیسه در غرب کابل صورت گرفت، در این انفجارات افزون تر از پنجاه کودک شهید و بیشتر از صد تن دیگر زخمی شدند. ویدیوها و تصاویری ک ...

  Read more
 • لیست های سیاه باید دیگر مانع صلح نشود

  تبصره هفته: یک مانع عمده در مقابل حل مسئله افغانستان و موفقیت مذاکرات، لیست سیاه و لیست های جوائز است که ...

  تبصره هفته: یک مانع عمده در مقابل حل مسئله افغانستان و موفقیت مذاکرات، لیست سیاه و لیست های جوائز است که هنوز هم اسامی شماری از بزرگان امارت اسلامی در آن جای داده شده اند و مانع بزرگی در مقابل پروسه م ...

  Read more
 • امیرالمؤمنین ملا محمدعمر مجاهد یک رهبر استثنائی این عصر

  تبصره هفته: چهارم ماه ثور که با ماه رمضان مصادف است، هشتمین سالروز وفات مؤسس امارت اسلامی امیرالمؤمنین مل ...

  تبصره هفته: چهارم ماه ثور که با ماه رمضان مصادف است، هشتمین سالروز وفات مؤسس امارت اسلامی امیرالمؤمنین ملامحمد عمر مجاهد است. در این مورد در سطح ملی و بین المللی رهروان فکر اسلامی و حامیان امارت اسلام ...

  Read more
 • مصونیت ادارات تعلیمی باید تضمین شود

  تبصره هفته: اگرچه ایجاد پوسته ها در ادارات تعلیمی، چاپه بر مدارس دینی، شهید نمودن حفاظ و طالبان، بی حرمتی ...

  تبصره هفته: اگرچه ایجاد پوسته ها در ادارات تعلیمی، چاپه بر مدارس دینی، شهید نمودن حفاظ و طالبان، بی حرمتی به مدارس دینی و سپر نمودن مکاتب و بنیادهای معارف از سوی عساکر و ملیشه های اداره کابل از سالها ...

  Read more
 • استقبال رمضان

  تبصره هفته: تقریبا یک و نیم میلیارد ساکنان (مسلمانان) این کره خاکی به مقدس ترین ماه سال رسیده اند. رمضان ...

  تبصره هفته: تقریبا یک و نیم میلیارد ساکنان (مسلمانان) این کره خاکی به مقدس ترین ماه سال رسیده اند. رمضان المبارک ماهی است که در آن قرآن کریم نازل شده است. شیطانان در این ماه بسته شده و دروازه های جنت ...

  Read more
 • اظهارات مبهم به نفع هیچ یک از جوانب نیست

  تبصره هفته: در حالیکه پروسۀ گفتگوها به منظور حل قضیۀ افغانستان به مرحلۀ مهمی رسیده است و مطابق به توافق د ...

  تبصره هفته: در حالیکه پروسۀ گفتگوها به منظور حل قضیۀ افغانستان به مرحلۀ مهمی رسیده است و مطابق به توافق دوحه تمام نیروهای خارجی باید در آینده نزدیک از افغانستان خارج شوند، از سوی دیگر مقامات جدید ادار ...

  Read more
 • مذاکرات بین الافغانی چگونه می تواند، کامیاب شود؟

  تبصره هفته: مذاکرات بین الافغانی  از چند ماه بدینسو به منظور حل موضوع افغانستان جریان دارد. در این راستا ...

  تبصره هفته: مذاکرات بین الافغانی  از چند ماه بدینسو به منظور حل موضوع افغانستان جریان دارد. در این راستا چند روز پیش یک گردهمایی مهم در مسکو پایتخت روسیه دائر شد که دو روز ادامه داشت. در این کنفرانس ن ...

  Read more
 • چاپه بر مدرسه و بمبارد بر کلینیک

  تبصره هفته: چند روز پیش بتاریخ یازدهم مارچ نیروهای استخباراتی ادارۀ کابل بر یک مدرسه دینی در ولسوالی خوگی ...

  تبصره هفته: چند روز پیش بتاریخ یازدهم مارچ نیروهای استخباراتی ادارۀ کابل بر یک مدرسه دینی در ولسوالی خوگیانوی ولایت ننگرهار چاپه زدند، شاگردان مدرسه را شب هنگام از خواب بیدار نموده، دست هایشان را بستن ...

  Read more
 • قتل های دلخراش برای چه؟

  تبصره هفته: از وقتیکه موضوع خروج قوتهای خارجی از افغانستان در توافقنامه دوحه مطرح شده است، از همان روز اد ...

  تبصره هفته: از وقتیکه موضوع خروج قوتهای خارجی از افغانستان در توافقنامه دوحه مطرح شده است، از همان روز اداره اشرف غنی در کابل تلاش کرده است تا پروسۀ خروج نیروهای خارجی را با تاخیر و موانع مواجه سازد و ...

  Read more